Chúng tôi tại SHCAR cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng website dịch vụ thuê xe của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán, số giấy phép lái xe, ngày sinh và các thông tin khác bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc đặt xe.
  • Thông tin sử dụng: Thông tin về cách bạn sử dụng website của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, các trang bạn truy cập, thời gian truy cập và các thông tin tương tự khác.
  • Thông tin từ cookie: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên website và cải thiện trải nghiệm người dùng.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ: Xử lý đơn đặt xe, cung cấp dịch vụ khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, cải thiện website và dịch vụ của chúng tôi.
  • Liên lạc: Gửi email xác nhận, thông báo về đơn đặt xe, thông tin khuyến mãi và các thông tin liên quan khác.
  • Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

3. Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

  • Đối tác cung cấp dịch vụ: Các công ty cung cấp dịch vụ thuê xe, bảo hiểm và các dịch vụ liên quan khác để hoàn thành đơn đặt xe của bạn.
  • Nhà cung cấp dịch vụ: Các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, như xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và dịch vụ khách hàng.
  • Cơ quan chức năng: Khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.

4. Bảo Vệ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ nào là hoàn toàn an toàn, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể từ chối nhận email tiếp thị từ chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền này.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách mới trên website của chúng tôi.

7. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Truongvd1407.pow@gmail.com hoặc 0984.258198